جمعه 1 آذر 1398     09165919433       پیامگیر مستقیم مدیرعامل موسسه   
مرکز پزشکی تخصصی و فوق تخصصی    صنعت آب و برق خوزستان شماره تماس: 33210032 و 42-33210041
اهواز، بلوار گلستان خیابان فروردین نبش آذر
اخبار کلینیک
مراجعه 900 نفر با مشکل ریوی و تنفسی به موسسه پزشکی آب و برق خوزستان مراجعه 900 نفر با مشکل ریوی و تنفسی به موسسه پزشکی آب و برق خوزستان

مراجعه 900 نفر با مشکل ریوی و تنفسی به موسسه پزشکی آب و برق خوزستان...

  

سازمانهای طرف قرارداد
 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه