جمعه 27 مهر 1397     09165919433       پیامگیر مستقیم مدیرعامل موسسه   
مرکز پزشکی تخصصی و فوق تخصصی    صنعت آب و برق خوزستان شماره تماس: 9-33325638
اهواز، بلوار گلستان خیابان فروردین نبش آذر
دپارتمان پزشکی تخصصی و فوق تخصصی صنعت آب و برق خوزستان

 

 

 

سازمانهای طرف قرارداد
 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه