چهار شنبه 27 شهریور 1398     09165919433       پیامگیر مستقیم مدیرعامل موسسه   
مرکز پزشکی تخصصی و فوق تخصصی    صنعت آب و برق خوزستان شماره تماس: 33210032 و 42-33210041
اهواز، بلوار گلستان خیابان فروردین نبش آذر
اخبار کلینیک
کمبود متخصص زنان و زایمان در آمریکا کمبود متخصص زنان و زایمان در آمریکا

آمریکا با کمبود متخصص زنان و زایمان و ماما روبرو است و ممکن است شرایط در آینده برای زنان باردار در این کشور خطرناک شود....

  
پارا کلینیک پزشکی تخصصی و فوق تخصصی صنعت آب و برق خوزستان

 

سازمانهای طرف قرارداد
 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه