شنبه 23 آذر 1398     09165919433       پیامگیر مستقیم مدیرعامل موسسه   
مرکز پزشکی تخصصی و فوق تخصصی    صنعت آب و برق خوزستان شماره تماس: 33210032 و 42-33210041
اهواز، بلوار گلستان خیابان فروردین نبش آذر

تماس با ما

 
مرکز پزشکی صنعت آب و برق خوزستان   آدرس : اهواز، بلوار گلستان خیابان فروردین نبش آذر
شماره تماس: ۳۳۳۲۵۲۲۱
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه